Kontakt

MECENAS NIERUCHOMOŚCI s.c.
ul.Krakowska 180
52-015 Wrocław

wejście dla klientów od ul.Rybnickiej

NIP 899-23-04-640
Nr rach. bankowego:
PKO BANK POLSKI 04 1020 5226 0000 6502 0602 3073

tel. 601 751 705
e-mail: biuro@bazardawnapralnia.pl
www.bazardawnapralnia.pl